Privacybeleid

De online dienst die De Gruiterij aanbiedt, verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig en veilig. We houden ons aan de eisen die de huidige privacywet stelt. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

De webshop https://gruiterijmaaltijden.nl wordt uitgegeven door De Gruiterij, gevestigd Gijsbrecht van Amstelstraat 262, 1215 CR Hilversum, ingeschreven onder KvK-nummer 61068667. De Gruiterij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Gruiterij Maaltijdservice
Gijsbrecht van Amstelstraat 262

 Telefoonnummer de Gruiterij Maaltijdservice 035 6247735
  [email protected]
 Bereikbaarheid icoontje groen Ma-Vrij: 8-18u | Za: 8-17u


Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

De Gruiterij verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, o.a. bij het aanmaken van een bestelaccount:
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankgegevens
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
Ook de bestelhistorie zien wij als persoonlijke informatie die wij opslaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Logfiles
De server van De Gruiterij houdt logfiles bij. Hierin staan IP-adressen. De Gruiterij gebruikt de gegevens in de logfiles om problemen te traceren en voor optimalisatie van het dataverkeer.


Artikel 3 –
Doel van de verwerking

De Gruiterij verwerkt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Concreet: voor het kunnen produceren, afleveren en factureren van de bestelling. De Gruiterij gebruikt deze informatie ook om met jou in contact te kunnen komen over bestellingen of om je te informeren over onze dienstverlening. De bestelhistorie slaan wij op om te voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen en voor analysedoeleinden.


Artikel 4 –
Geautomatiseerde besluitvorming

De Gruiterij neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van De Gruiterij) tussen zit.


Artikel 5 –
Bewaartermijn gegevens

De Gruiterij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren onderstaande bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Bestelhistorie
De bestelhistorie wordt 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens in de eerstvolgende maand januari verwijderd. Persoonlijke gegevens worden na de laatste levering nog 2 jaar bewaard. In de eerstvolgende maand januari worden de volgende gegevens verwijderd: contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Zijn er nog onbetaalde rekeningen dan wordt deze termijn verlengd tot het moment dat alle rekeningen zijn voldaan.

Contactformulier website
Zolang als nodig is om de betreffende kwestie af te handelen.

Bezoekersanalyse
Deze zijn anoniem en worden onbeperkt bewaard.

Reviews op de website
Deze worden onbeperkt bewaard, tenzij je wilt dat we je gegevens en review verwijderen. Neem in dit geval contact met ons op via [email protected].


Artikel 6 – Delen van gegevens met d
erden

Bij gebruik van de online besteldienst van De Gruiterij, kunnen persoonlijke gegevens benaderbaar zijn door een aan De Gruiterij verbonden dienstverlener, bijvoorbeeld een extern gehoste website. Deze dienstverleners zijn niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het mogelijk maken van de elektronische bestelling. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Gruiterij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
De Gruiterij zal informatie nooit actief aanbieden aan derde partijen. We behandelen persoonsgegevens altijd met uiterste zorg. In de volgende uitzonderlijke gevallen echter kan De Gruiterij gegevens met derden delen:
– Als De Gruiterij wettelijk of door een rechtbank daartoe wordt verplicht.
– Als er een dusdanige betalingsachterstand is ontstaan dat De Gruiterij zich genoodzaakt ziet een vordering uit handen te geven aan een incassobureau.


Artikel 7 –
Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze webshop optimaliseren. 
De Gruiterij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De Gruiterij maakt gebruik van Google Analytics. Zo kan De Gruiterij analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De Gruiterij heeft ingesteld dat het IP adres van de bezoeker geanonimiseerd wordt. De Gruiterij heeft echter geen volledige controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaring van Google. 
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Artikel 8 – Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kun je zelf doen via gruiterijmaaltijden.nl/mijn-account. Als er vragen zijn of je wil jouw gegevens laten verwijderen, dan zijn wij graag van dienst. Onze contactgegevens staan bovenaan deze pagina en in de footer van deze webshop.
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde, organisatie te laten sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op 
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. De Gruiterij zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
De Gruiterij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
 de Autoriteit Persoonsgegevens


Artikel 9 –
Beveiliging gegevens

Persoonsgegevens en bestelhistorie zijn opgeslagen op een beveiligde server in Nederland. De Gruiterij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via nummer 035 6247735 of middels email via [email protected].

Scroll naar top